Įkeliamas Renginiai

« Visi Renginiai

„Karpiukas“ taurė 2024

06-29/6:30 - 17:00

„Karpiukas“ taurė 2024

Žvejų klubo „Karpiukas“ taurė 2024 m

NUOSTATAI

REGISTRACIJA, STARTINIS MOKESTIS, VARŽYBŲ VIETA

1.1. Varžybas organizuoja žvejų klubas „Karpiukas”.

1.2. Varžybų vieta – Tvenkinių g. 6, Povilai, Kintų sen., Šilutės raj., Kintai (Kintų Kanalas)

1.3. Varžybų data – 2024 birželio 29 ir 30 d.

1.4. Varžybos vykdomos asmeninėje įskaitoje.

1.5. Varžybose gali dalyvauti visi asmenys rezervavę savo vietą ir sumokėję startinį mokestį. Nepilnamečiai asmenys gali dalyvaut tik su lydinčiu suaugusiuoju.

1.6. Dalyvio startinis mokestis 70 Eur iš kurių 20 Eur vietos rezervacijos mokestis sumokamas registracijos metu. Dalyviui neatvykus į varžybas arba atsisakius dalyvauti rezervacijos mokestis negrąžinamas.

1.7. Varžybose registruojami dalyviai tik iš anksto sumokėję vietos rezervacijos mokestį kuris renkamas iki birželio 25 d.

1.8. Dalyvis sumokėjęs varžybų startinį mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su varžybų nuostatais bei taisyklėmis, o taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, įvairių traumų bei mirties atvejų. Taip pat sutinka, kad dalyvio vardas ir pavardė bei vaizdinė medžiaga daryta varžybų metu, gali būti viešai publikuojami socialiniuose tinkluose ir kitose masinėse informavimo priemonėse.

„Karpiukas“ taurė 2024 VARŽYBŲ FORMATAS

2.1. Maksimalus varžybų dalyvių skaičius – 40. Minimalus vienam dalyviui skiriamas sektoriaus plotis 18 metrų. Varžybų trukmė dvi dienos po 7 val. Varžybų dalyviai skirstomi į zonas. Kai dalyvių skaičius 26 ir mažiau, varžybų dalyviai suskirstomi į dvi zonas, jei dalyvių skaičius daugiau kaip kaip 27, tada dalyviai skirstomi į 3 arba 4 zonas.

2.2. Esant svarbioms aplinkybėms (Vyriausybės paskelbti ribojimai ir pan.) varžybų data ir laikas gali būti keičiami.

2.3. Varžybų dienotvarkė:

 

Birželio 29 diena:

6:30-7:00 burtų traukimas

7:00-9:00 ruošimasis sektoriuose;

8:50 – jaukinimo pradžia;

9:00 – varžybų pradžia;

16:00 – varžybų pabaiga;

16:00-17:00 – svėrimai.

Birželio 30 diena:

6:30-7:00 burtų traukimas

7:00-9:00 ruošimasis sektoriuose;

8:50 – jaukinimo pradžia;

9:00 – varžybų pradžia;

16:00 – varžybų pabaiga;

16:00-18:00 – svėrimai, rezultatų skaičiavimas ir nugalėtojų paskelbimas.

2.4. Kiekvienas dalyvis po burtų traukimo gali pajudėti link sektoriaus. Automobilių parkingas ant pagrindinio kelio (žvyrkelio) prie žiemojimo tvenkinių. Važiuoti su mašina iki žvejybos vietos draudžiama. Kiekvienas dalyvis daiktus gabenasi nuo automobilių parkingo vietos iki savo sektoriaus. Dalyviui daiktus gabenti gali padėti ir kiti asmenys.

2.5. Kiekvienas dalyvis turi 120 min. pasiruošti savo įrangai, jaukams ir t.t. Pasiruošimo metu galima tikrinti ir tyrinėti dugną, savo sektoriaus ribose, naudojant skenavimo svarelį arba šeryklėlę be kabliuko. Užmetamu sonaru naudotis draudžiama.

2.6. Nuskambėjus starto signalui jokia įranga ar daiktai į sektorius negali būti įnešti. Draudžiama bet kokia pašaline pagalba išskyrus nelaimės ar susižeidimo atveju.

Jaukai, masalai, įrankiai ir gaudymo būdas

3.1. Jaukinimas pradedamas likus 10 min. iki varžybų pradžios (starto). Jaukinti galima tik naudojant leistinas šėryklėles išvardintas 3.4 p. Jaukinti ranka, „Spomba”, raketa, laiveliu, laidynėmis ar kitomis elektrinėmis priemonėmis – draudžiama.

3.2. Jaukai ir masalai – leidžiami natūralios kilmės (tiek gyvi – sliekai, musės lervos, tiek negyvi – kukurūzai, „peletės” ir „wafteriai” kurių dydis neribojamas). Dirbtiniai (plastikiniai, silikoniniai) masalai – draudžiami. Draudžiama naudoti mėsą, duoną, pastas, uodo trūklio lervas ir jokerį. Varžybų metu galimas papildomo jauko ruošimas, jaukas turi būti ruošiamas ranka. Varžybų metu draudžiama jauką maišyti akumuliatoriniais suktukais.

3.3. Bendras jaukų ir priedų kiekis ne daugiau 20 litrų, tame kiekyje gyvų masalų kiekis ne daugiau 1 litras ir skystų priedų kiekis ne daugiau 1 litras. Boilių ir pelečių dydis neribojamas.

3.4. Žvejoti galima tik su „flat”, „method”, „dura banjo”, „pelet feeder”, „hybrid” tipo in-line šėryklomis. Mažiausias šėryklos svoris 15g. Didžiausi leistini šėryklos konteinerio matmenys yra: 7 cm ilgis ir 5 cm plotis.

3.5. Žvejoti galima tik kabliukais be užkarpėlių. Kabliukai negali būt didesni kaip 10 nr., o didžiausias atstumas tarp geluonies ir kotelio ne didesnis kaip 7 mm.

3.6. Leidžiamas pavadėlių ilgis nuo 5 cm iki 25 cm.

3.7. Draudžiama naudoti pintą valą kaip pagrindinį valą. Pintas valas galimas naudoti tik shockleaderʼiui ir pavadėliams.

3.8. Vienu metu gaudoma – viena meškere su vienu kabliuku. Palikti sektoriu galima tik ištraukus meškerę ir perspėjus šalia gaudantį varžovą arba teisėją. Pasišalinus iš sektoriaus meškerė negali būti palikta darbinėje pozicijoje.

3.9. Žuvis turi būt ištraukta savo sektoriaus ribose.

3.10. Žuvis ištraukta su varžovo valu ar sistemėle į laimikį nėra įskaitoma ir turi būti paleista stebint varžybų teisėjui arba varžovui. Traukiant žuvį ir palietus ar užkabinus varžovo valą, bet ne ištraukus varžovo sistemos ar valo iš vandens kartu su traukiama žuvimi, ištraukta žuvis į laimikį yra įskaitoma.

3.11. Leidžiama naudoti meškerės kurių didžiausias ilgis yra 15 ft (4.5m).

3.12. Šėryklos turi lengvai slysti ant valo. Tarp šėryklos ar ritės draudžiama uždėti bet kokį stabdį ar lėtintoją (pvz. Silikonį).

3.13. Sąmoningas netinkamas žuvų kabliavimas ar spiningavimas yra draudžiamas.

„Karpiukas“ taurė 2024 Žuvys, žuvų laikymas ir svėrimas

4.1. Plėšrios žuvys – lydeka, šamas, starkis, ešerys neįskaitinės.

4.2. Viename tinklelyje galima laikyt ne daugiau kaip 25 kg žuvies. Privaloma turėti bent 2 tinklelius ir 5 maišus skirtus žuvims laikyti. Žuvys turi būt laikomos ne trumpesniuose nei 3 m tinkleliuose, tinklelis privalo būti pagamintas iš medžiagos kuri ne žaloja žuvies. Metaliniai ar zilkiniai tinkleliai yra draudžiami. Tinklelis visų varžybų metu turi būti panardintas po vandeniu mažiausiai 1.5 metro. Draudžiama į žuvų laikymo tinklelius dėti didesnes nei 5 kg svorio žuvis. Sunkesnės nei 5 kg žuvys turi būti laikomos specialiuose, karpiams laikyti skirtuose maišuose. Viename maiše galima laikyti tik 1 žuvį.

4.3. Jeigu žuvis užkibo varžybų pabaigoje iki varžybų signalo, būtina pranešti šalia žvejojantiems dalyviams ir žuvis ištrauka po varžybų pabaigos signalo yra įskaitinė.

4.4. Varžybų metu tarpiniai svėrimai nebus vykdomi.

4.5. Pasibaigus varžyboms iškelti žuvį iš vandens leidžiama tik priėjus teisėjams. Žuvis ištraukta iš vandens turi būti guldoma ant „mato”. Kiekvienas dalyvis yra atsakingas, kad žuvis būtų gyvybinga ir kaip įmanoma mažiau žalojama.

4.6. Sugavus žuvį ją guldyti ant žemės draudžiama, tam turi būti naudojamas specialus „matas-lovys”.

 Treneriai, trenerių asistentai ir žiūrovai

5.1 Kiekvienas dalyvis į varžybas atvykęs su treneriu apie tai turi pranešti varžybų organizatoriams.

5.2. Vienas treneris gali atstovauti kelis dalyvius.

5.3. Treneriams leidžiama įeiti tik į tų dalyvių sektorius, kuriems jis atstovauja. Treneriams leidžiama suteikti tik žodinę pagalbą dalyviui, kuriam jis atstovauja. Bet kokia fizinė pagalba draudžiama.

5.4. Žiūrovams, pašaliniams asmenims draudžiama įeiti į bet kokį sektorių. Žiūrovai gali stebėti ir bendrauti su dalyviais tik laikantis atstumo.

 Nuobaudos ir draudimai varžybų metu

6.1. Varžybų organizatorius suteikia teisę asmenims paskirtiems į teisėjus skirti nuobaudas (geltoną ir raudoną kortelės) varžybų dalyviams už netinkamą elgesį ar varžybų taisyklių nesilaikymą.

6.2. Varžybų teisėjams, pasiruošimo ir varžybų metu, leidžiama įeiti į sektorius ir paprašyti varžybų dalyvio parodyti varžybose naudojamos įrangos elementus bei jaukų kiekį.

6.3. Už šiurkščius pažeidimus (viešas alkoholio vartojimas varžybų metu, teisėjų įžeidinėjimas, žuvies kabliavimas) gali būti paskirta raudona kortelė ir dalyvio sugautas žuvies svoris varžybų metu nevertinamas.

6.4. Varžybų dalyviams draudžiama viešai demonstruoti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Draudžiamas nepagarbus elgesys teisėjų, dalyvių ir žiūrovų atžvilgiu. Varžybų metu draudžiama į sektorių atsinešti pagalbinę įrangą, papildomus jaukus. Draudžiama gauti pašalinę fizinę pagalbą varžybų metu. Varžybų metu rūkymas sektoriaus ribose draudžiamas. Rūkymas leidžiamas tik ištraukus meškerę ir išėjus iš sektoriaus ribų.

6.5. Varžybų dalyviui draudžiama startuoti varžybose jei jis neturi tinkamo „mato-lovio“ žuviai padėti ir 4.2 punkte išvardintų tinklelių žuviai laikyti.  

 Apdovanojimai

7.1. Varžybų „Karpiukas“ taurė 2024 dalyviai bus suskirstyti į zonas (pvz. 36 dalyviai bus suskirstyti į 3 zonas po 12 dalyvių). Kiekvienos zonos dalyvis reitinguojamas atitinkamai pagal sugautos žuvies svorį, didžiausią žuvies svorį sugavęs dalyvis gauna 1 baudos tašką, antroje vietoje esantis gauna 2 ir t.t. Po dviejų etapų susumavus visus baudos taškus, nugalėtoju skelbiamas dalyvis surinkęs mažiausiai baudos taškų. 

7.2. Varžybų „Karpiukas“ taurė 2024 dalyviai patekę į prizines vietas bus apdovanoti varžybų organizatorių įsteigtomis taurėmis, piniginiais prizais bei varžybų rėmėjų įsteigtomis dovanomis.

Detalės

Data:
06-29
Laikas:
6:30 - 17:00
Renginys kategorija:

Organizatorius

žvejų klubas „Karpiukas”

Vieta

Tvenkinių g. 6, Povilai, Kintų sen., Šilutės raj., Kintai (Kintų Kanalas)
Lietuva+ Google žemėlapis